Sbor dobrovolných hasičů Nový Jimramov

Sbor dobrovolných hasičů v Novém Jimramově vznikl 15. března 1913. Hlavním impulsem byl, kromě velké iniciativy a ochoty občanů v čele se starostou J. Hájkem, především požár na Širokém Poli. Návrh na  založení sboru padl však už v roce 1896, kdy byl ale z důvodu špatného smýšlení o hasičích zamítnut.

Vznik SDH se vyplatil, protože už téhož roku sbor zasahoval u dvou požárů.

Když vypukla 1. světová válka, téměř všichni členové sboru narukovali a někteří ve válce padli. V roce 1925 byl pak přijat “Návrh br. vzdělavatele Fr. Dufka by se obec naše kulturně povznesla, by se postavil památník padlým ve světové válce jehož členů několik padlo“. Dne 1. června byl za veliké oslavy památník odhalen a předán veřejnosti.

Náš sbor se již od svého vzniku aktivně zúčastňoval společných cvičení a soutěží. V roce 2000 p od vedením Lenky Husákové získalo družstvo mladých hasičů 1. místo v okrskové soutěži. Sbor v roce 2003 oslavil za účasti 13-ti sborů 90. výročí svého založení. U této příležitosti byl za svou činnost oceněn okresním sdružením medailí za příkladnou práci.

Roku 2013 jsme úspěšně oslavili 100. výročí vzniku sboru, kde byla předvena i požární technika hašení hořící budovy. Na základě společné dohody v našem sboru jsme se rozhodli k této příležitosti pořídit si svůj vlastní prapor, kde je vyobrazena sounáležitost k obci Nový Jimramov a vyšito heslo našich předků.

Přestože v posledních letech se naše členská základna zmenšuje, rozhodně nezahálíme a hodláme pokračovat v naší činnosti dál podle hesla našich předků „SOBĚ KE CTI, OBCI KU PROSPĚCHU, BLIŽNÍMU KU POMOCI.“

V současnosti má náš sbor 20 členů, kterým patří velké díky hlavně za maximální pomoc a spoluúčast na veškerém kulturním dění obce Nový Jimramov.