07.11.2023

EG.D - ořez dřevin

Pro vlastníky pozemků

Dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)  a na základě něj vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.

Dokumenty ke stažení

EG.D - ořez dřevin