01.09.2020

Aktuální nařízení vlády

Aktuálně:

 

PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU do 20.11.2020 - https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3217375-zive-poslanci-posoudi-zadost-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu

Nouzový stav a dušičky - https://zpravy.aktualne.cz/domaci/online-sireni-koronaviru-v-cesku-a-ve-svete/r~cc3be05c152711eba6f6ac1f6b220ee8/

 

Aktuálně o omezeních - omezení volného pohybu, omezení provozu obchodů, apod: 

               https://zpravy.aktualne.cz/domaci/seznam-omezeni/r~efe8232e0d2711eba6f6ac1f6b220ee8/

Přehled o aktuálních vládních nařízení a situaci COVID-19: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/

Ministerstvo zdravotnictví - aktuální opatření: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Aktuální nařízení vládyAktuální nařízení vlády

Aktuální nařízení vlády

Zákaz a omzenení hromadných akcí: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-2.pdf

 

https://www.denik.cz/z_domova/koronavirus-co-delat-priznaky-20200306.html

https://koronavirus.mzcr.cz/

Informace k domácí karanténě:

http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

https://www.kr-vysocina.cz/nutne-pokyny-k-povinne-karantene-pro-obcany-vracejici-se-ze-zahranici-nutne/d-4100417/p1=1013

Informace k nakládání s odpadem v době epidemie od SZÚ a MŽP:

Stanovisko SZÚ: http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP: https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

 

 

Koronavirus COVID-2019

Nový koronavirus označovaný jako 2019-nCoV pochází z linie podobné viru SARS. Ohniskem nákazy je čínské město Wu-han, odkud se však už rozšířil do dalších čínských ale i zahraničních destinací, v současné době  především do Evropy.

 Aktuálně dominujícím způsobem přenosu nákazy je respirační, tedy vzdušnou cestou. Hlavní vstupnou branou jsou horní cesty dýchací, tedy zejména nos a ústa.

Virus způsobuje těžkou infekci dolních dýchacích cest vč. zápalu plic. Projevuje se horečkou, kašlem, dušností a bolestí na hrudi. Může být přítomná i rýma a bolest hlavy. Nákaza je nebezpečná především pro osoby chronicky nemocné, starší a s oslabenou imunitou.

Prevencí je hlavně důraz na hygienu především rukou (mytí mýdlem po dobu alespoň 20 sekund anebo nanesení alkoholové dezinfekce na suché ruce, vč. konečků prstů). Důležité je vyhýbat se místům se známým přenosem nového koronaviru. I když mezinárodní vědecké instituce zahájili aktivity vedoucí k přípravě vakcíny proti nové koronavirové infekci, v následujících měsícíců možnost preventivního očkování za účelem ochrany veřejného zdraví nebude k dispozici. Nejen pro osoby cestující do Asie bude důležité očkování proti sezónní chřipce, aby nedošlo k současnému výskytu obou nákaz, jejíchž negativní vliv by se mohl vzájemným působením na dýchací cesty zesílit do závažného stavu i u osob, které nejsou starší či chronicky oslabené.