31.08.2019

E.ON - vytyčování a zaměřování sítí NN

v průběhu měsíce srpen