27.05.2024

VOLBY do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

1.   Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

v pátek             7. června 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu           8. června 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

2.   Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost - zasedací místnost obecního úřadu Nový Jimramov, Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov, pro voliče bydlící v obci Nový Jimramov.

3.   Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.

4.   Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.   Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacích lístků do úřední obálky

 

Dokumenty ke stažení

Volby do Evropského parlamentu