Elektronická úřední deska obce Líšná

Dokumenty sejmuté


Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokumenty
Vymezení zastavěného území - textová část 15.04.2019 15.04.2019
Vymezení zastavěného území - grafická část 15.04.2019 15.04.2019
Mikroregion Novoměstsko - RO 1/2019 11.04.2019 29.04.2019
Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 03/2019 02.05.2019 14.05.2019
OOP - Opatření proti kůrovci 05.04.2019 21.04.2019
Návrh závěrečného účtu 05.04.2019 10.05.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 05.04.2019 29.04.2019
Rozpočtové opatření 2/2019 27.03.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření 1/2019 27.03.2019 31.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2022 08.04.2019 10.05.2019
Daň z nemovitých věcí za rok 2019 05.04.2019 28.05.2019
Opatření obecné povahy - kůrovec 04.04.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření 3/2019 15.03.2019 31.12.2019
Konání Zastupitelstva obce 3/2019 03.05.2019 10.05.2019
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 14.03.2019 31.03.2019
Upozornění vlastníků lesa 10.03.2019 31.03.2019
Rozpočtové opatření 4/2019 09.06.2019 31.12.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 09.05.2019 25.05.2019
VV - kůrovcová kalamita 17.05.2019 02.06.2019
OOP - Ochranné pásmo radaru, Buchtův kopec 23.05.2019 07.06.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 - výsledky 27.05.2019 27.06.2019

                        Výsledky voleb

Mikroregion Novoměstsko - zpráva o hospodaření 2018 27.05.2019 18.06.2019
Rozpočtové opatření 5/2019 11.06.2019 31.12.2019
Konání Zastupitelstva obce 4/2019 21.06.2019 28.06.2019
Konání Zastupitelstva obce 5/2019 01.07.2019 09.07.2019
E.ON - vytyčování a zaměřování sítí NN 04.07.2019 31.08.2019
Rozpočtové opatření 6/2019 03.07.2019 31.12.2019
Audit Novoměstsko 2018 03.07.2019 03.08.2019
Mikroregion Novoměstsko - RO 2/2019 03.07.2019 03.08.2019
Schválený rozpočet obce Nový Jimramov na r. 2019 14.12.2018 31.12.2019
VV - kůrovcová kalamita 09.07.2019 25.07.2019
Konání Zastupitelstva obce 1/2019 04.03.2019 12.03.2019
Konání Zastupitelstva obce 2/2019 16.04.2019 24.04.2019
Rozpočtové opatření 7/2019 16.08.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření 15/2018 21.08.2019 21.02.2019
Rozpočtové opatření 16/2018 21.08.2019 21.08.2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 23.11.2018 14.12.2018
Rozpočtové opatření 8/2019 05.09.2019 31.12.2019
VV - ochrana lesů ČR 31.08.2019 01.10.2019
Konání Zastupitelstva obce 6/2019 27.08.2019 04.10.2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 16.10.2019 13.12.2019
Rozpočtové opatření 9/2019 23.09.2019 31.12.2019
dotace POV - opis 23.09.2019 31.12.2019
Mikroregion Novoměstsko - RO 3/2019 11.10.2019 10.11.2019
Informace o ochraně osobních údajů 21.10.2019 27.10.2019
Zásady ochrany osobních údajů - občané 21.10.2019 31.10.2019
Jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 26.10.2019 05.11.2019
Zásady ochrany osobních údajů - zaměstnanci 03.11.2019 03.11.2019
Mikroregion Novoměstsko - RO 4/2019 11.11.2019 31.12.2019
Žádost o přístup k osobním údajům 03.11.2019 03.11.2019
Žádost o přenos osobncíh údajů 03.11.2019 03.11.2019
Žádost o opravu osobncíh údajů 03.11.2019 03.11.2019
Žádost o omezení zpracování osobncíh údajů 03.11.2019 03.11.2019
Žádost o odstranění osobncíh údajů 03.11.2019 03.11.2019
Stížnost na zpracování osobních údajů 03.11.2019 03.11.2019
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 03.11.2019 03.11.2019
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací 03.11.2019 03.11.2019
Organizační řád OÚ Nový Jimramov 03.11.2019 03.11.2019
Základní pravidla postupů GDPR 03.11.2019 03.11.2019
Rozpočtové opatření 10/2019 11.10.2019 31.12.2019
Konání zastupitelstva obce 7/2019 06.12.2019 13.12.2019
Mikroregion Novoměstsko - rozpočty 06.12.2019 31.12.2019
Záměr prodat pozemek 27.11.2019 13.12.2019
Návrh vyhlášek obce Nový Jimramov 28.11.2019 13.12.2019
Rozpočtové opatření 11/2019 21.10.2019 31.12.2019
Veřejné vyhlášky obce Nový Jimramov 2020 13.12.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření 12/2019 03.12.2019 31.12.2019
Zámě prodat pozemek 1/2020 29.01.2020 13.02.2020
Zámě prodat pozemek 2/2020 29.01.2020 13.02.2020
OOP - Návrh změny vjezdů do CHKO 01.02.2020 15.02.2020
Konání zastupitel obce 07.02.2020 14.02.2020
VV - přechodné úpravy provozu 11.02.2020 26.02.2020
Upozornění vlastníkům lesa 06.02.2020 31.03.2020
Stížnost na postup obce I. - Jimramovské Paseky 02.02.2020 02.03.2020
Elektronická dražba nemovitostí 14.02.2020 29.02.2020
Vyjádření obce - Jimramovské Paseky 14.02.2020 17.03.2020
Stížnost na postup obce II. - Jimramovské Paseky 06.03.2020 06.03.2020
Ministerstvo zdravotnictví - nařízení 10.03.2020 31.03.2020
Zápis z 1. zasedání Krizového štábu Kraje Vysočina 14.03.2020 31.03.2020
Usnesení vlády 82 14.03.2020 31.03.2020
Usnesení vlády 83 15.03.2020 31.03.2020
Ochrana vnitřních hranic státu ČR 12.03.2020 31.03.2020
Sanace nátrže toku Fryšávka v obci Nový Jimramov 23.03.2020 07.04.2020